Powered by partypoker

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Regulamin opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996r. z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);

3. Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych MSG w Myślenicach

Czytaj więcej: Regulamin biblioteki

Regulamin MCI

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

1. Multimedialne centrum informacyjne, zwane dalej MCI, pozwala uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły na korzystanie z technologii informacyjnej dla realizacji zadań związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym.

2. Z MCI mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Stanowiska komputerowe przeznaczone są przede wszystkim do pogłębiania wiedzy i jako wsparcie w procesie uczenia się.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają uczniowie przygotowujący się do zajęć.

Czytaj więcej: Regulamin MCI

Tuesday the 28th. Biblioteka ZSP MSG w Myślenicach. Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.