Powered by partypoker

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

1. Multimedialne centrum informacyjne, zwane dalej MCI, pozwala uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły na korzystanie z technologii informacyjnej dla realizacji zadań związanych z procesem dydaktyczno-wychowawczym.

2. Z MCI mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Stanowiska komputerowe przeznaczone są przede wszystkim do pogłębiania wiedzy i jako wsparcie w procesie uczenia się.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają uczniowie przygotowujący się do zajęć.

5. Wykorzystanie MCI w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.

6. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

7. Korzystając z programów emitujących głos, zaleca się korzystanie ze słuchawek.

8. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

9. Przy przeglądaniu stron internetowych zabrania się wchodzenia na strony o treściach powszechnie uważanych za szkodliwe społecznie.

10. Nie wolno przechowywać plików o treściach sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

11. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach w działaniu komputera należy bezwzględnie powiadomić nauczyciela bibliotekarza.

12. Po zakończeniu pracy na zajmowanym stanowisku należy komputer pozostawić bez żadnych uszkodzeń i zmian w systemie operacyjnym.

13. Zabrania się dokonywania zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w centrum (otwierania jednostek centralnych, przyłączania/odłączania myszy, przyłączania/odłączania klawiatur, regulacji parametrów monitorów).

14. Zabrania się dokonywania zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w centrum (instalowania/usuwania oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, usuwanie lub modyfikowanie istniejących danych).

15. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

17. Nie stosowanie się do regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Sunday the 15th. Biblioteka ZSP MSG w Myślenicach. Joomla Template 2.5 by FreeTemplateSpot. All rights reserved.